Graph image

Host do połączeń z bazą danych MySQL to localhost.

Dla połączeń zdalnych jest to adres Twojej strony internetowej.

Host w INFOCAL sp. z o.o. - localhost