Graph image

Regularne tworzenie kopii zapasowych serwera jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania Twojego systemu. W naszym środowisku kopie zapasowe są wykonywane automatycznie co 24 godziny, co zapewnia minimalizację utraty danych w przypadku awarii. Wszystkie backupy są przechowywane przez okres 14 dni, dając Ci elastyczność i pewność, że w razie potrzeby zawsze będziesz mieć dostęp do niedawno utworzonych kopii.

Przywrócenie kopii zapasowej oznacza odtworzenie całego serwera z wybranego punktu w czasie, co pozwala na powrót do stabilnej i działającej wersji systemu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz odzyskać cały serwer, czy tylko wybrane pliki lub katalogi, nasze rozwiązanie umożliwia precyzyjne i szybkie przywrócenie danych. Dzięki tej funkcjonalności możesz łatwo wybrać konkretne elementy, które chcesz odzyskać, bez konieczności przywracania całego serwera.

Jak przywrócić kopie zapasową plików strony www?

Jeśli potrzebujesz przywrócić kopię zapasową konkretnej strony lub innych plików na serwerze, zaloguj się w tym celu do Centrum Klienta.

Z menu znajdującego się po lewej stronie, wybierz ’Hosting i serwery VPS’ > ’Hosting i serwery’.

Teraz rozwiń szczegóły wybranego serwera klikając przycisk ’Pokaż więcej’. Z dostępnych przycisków wybierz ’Kopie zapasowe’.

Przywrócenie plików

Z dostępnej listy wybierz datę, z jakiej chcesz przywrócić pliki. Następnie kliknij „Udostępnij„.

Potwierdź wygenerowanie kopii w następnym komunikacie. Kopia zapasowa serwera zostanie wgrana na serwer.

Teraz zaloguj się do panel.cal.pl.

Z menu wybierz ’Informacje o systemie i pliki’ > „Menedżer plików’.

Twoja kopia znajduje się w folderze „backup„.

Dla przykładu: Jeśli potrzebujemy przywrócić pliki strony poradnik.stronawcal.pl, to przechodzimy odpowiednio przez katalogi backup/nazwaidatabackupu/domains/poradnik.stronawcal.pl/public_html. Zaznaczamy wybrane pliki, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy ’Kopiuj/przenieś do’.

Teraz należy wybrać ścieżkę. Pliki domeny poradnik.stronawcal.pl należy skopiować (lub też przenieść) i nadpisać do katalogu domain/poradnik.stronawcal.pl/public_html.

Po skopiowaniu plików odczekaj krótką chwilę i odśwież swoją stronę. Sprawdź, czy wgranie backupu pomogło przywrócić Twoją stronę.

Przywrócenie bazy danych

Z listy wybierz datę kopii zapasowej odpowiedniej bazy danych i kliknij ’Prześlij dalej’.

Wyświetli się komunikat, w którym należy wybrać sposób przywrócenia bazy danych.

  • Udostępnienie do katalogu backups/ – omówimy ten sposób niżej
  • Przywrócenie do stanu z wybranej daty – pozwala to na automatyczne przywrócenie kopii bazy danych z wybranej daty.

Jeśli wybierasz opcję ’Udostępnienie do katalogu backups’, to przejdź do panel.cal.pl do menedżera plików. Wejdź do katalogu ’backups’ i przy wybranym pliku bazy danych kliknij prawym przyciskiem myszy i kliknij ’ściągnij’.

Baza danych zapisze się na Twoim urządzeniu. Teraz należy wgrać bazę danych. W tym celu przejdź do panel.cal.pl i z menu wybierz ’Zarządzanie kontami” > ’Bazy danych’.

Z listy bazy danych obok wybranej bazy danych kliknij ’zarządzaj’.

Po przeładowaniu okna z dostępnych niżej opcji wybierz ’importuj’.

Teraz musisz wybrać plik bazy danych, który został pobrany przez Ciebie kilka kroków wcześniej. Następnie potwierdź importowanie bazy klikając 'Tak’.

Po kilku chwilach kopia Twojej bazy zostanie wgrana.