Graph image

Do czego służy E-mail Tracking?

E-mail Tracking w DirectAdmin służy do monitorowania aktywności związanej z e-mailami wychodzącymi i przychodzącymi oraz z wszelkimi błędami, jeśli takie występują. W narzędziu można sprawdzić szczegółowe informacje na temat konkretnych e-maili:

  • nadawcę i odbiorcę
  • tytuł wiadomości
  • datę wysłania / odebrania
  • rozmiar
  • stan (dostarczone, odroczone, błąd)

Jak sprawdzić status swoich e-maili?

E-mail Tracking znajduje się w DirectAdmin. Zaloguj się do swojego serwera na panel.cal.pl.

Z menu zakładek wybierz „Zarządzanie pocztą E-mail„, a następnie „E-mail Tracking„.

Za pomocą dostępnych pól możesz precyzyjnie filtrować swoje wiadomości według wybranej domeny lub adresu e-mail, a także na podstawie ich statusu oraz tego, czy też pokazać maile wysłane czy odebrane.

Po kliknięciu ikony „i” w akcjach przechodzimy do szczegółowego statusu danej wiadomości.

Jeśli mamy problem z wysłaniem / odebraniem wiadomości, to szczegółowych informacjach w trackingu e-maili możemy znaleźć potencjalną przyczynę problemów z wysłaniem / odebraniem wiadomości.