Graph image

 

Aby założyć nowe konto FTP proszę wejść w Zarządzanie kontami a następnie w Zarządzanie FTP:

 

Menu Direct Admin

Teraz proszę kliknąć w przycisk UTWÓRZ KONTO FTP:

Przycisk do tworzenia nowego konta

Teraz musimy odpowiednio wypełnić kreator kont FTP:

Edycja nowego konta FTP

musimy wypełnić następujące okna:

A) podajemy login (Użytkownik FTP), zawsze będzie on miał wybrany przez nas przedrostek oraz końcówkę @NAZWADOMENY

B) podajemy hasło do tworzonego konta

Następnie musimy wybrać jedną z opcji:

1.  Konto będzie miało dostęp do folderu domeny – w naszym przypadku będzie to:

/home/michaelpol/domains/abcal.cal24.pl

2.  Konto będzie miało dostęp tylko do folderu public_ftp – w naszym przykładzie będzie to :

/home/michaelpol/domains/kowalski.cal24.pl/public_ftp/

3.  Tutaj damy dostęp użytkownikowi do ścieżki :

/home/abcal/domains/abcal.cal24.pl/public_html/NAZWAUZYTKOWIKA

oczywiście zamiast NAZWAUŻYTKOWNIKA, zostanie wstawiony folder zaś jego nazwa zostanie pobrana z okna gdzie wpisujemy użytkownika FTP

4.   W tym oknie możemy sami, dowolnie określić jaki dostęp będzie miało tworzone konto poprzez podanie konkretnej ścieżki 4a .

Po wypełnieniu klikamy w UTWÓRZ.