Graph image

Po włączeniu Total Commander’a należy wybrać ikonkę FTP (zaznaczona czerwonym kółkiem):

Widok głównego menu w programie Total Comannder.

klikamy „Nowe połączenie„:

Utworzenie nowego profilu w Total Comannder.

Podajemy dane do połączenia wg poniższego schematu:

  1. Dowolnie wybrana przez nas nazwa profilu FTP – będzie ona użytana tylko na potrzeby programu
  2. Podajemy nazwę hosta (host – może mieć kilka form, możemy podać nr IP naszego serwera albo jakąkolwiek domenę, która jest na nim zaparkowana)
  3. Wpisujemy użytkownika FTP
  4. Wpisujemy hasło do konta FTP

Na końcu klikamy „OK„.

Potrzebne dane do nowego profilu FTP na Total Comannder.

Po lewej stronie pojawi się nam nasz utworzony profil, wystarczy teraz tylko kliknąć „Połącz„.

Łączenie z profilem FTP w programie Total Comannder.

Tak mniej-więcej będzie wyglądało okno programu po zalogowaniu.

Główny widok programu Total Comannder na zalogowanym profilu.