Graph image

Wszystkie pro formy oraz faktury VAT są wysyłane na adres kontaktowy oraz są dostępne w Centrum Klienta. Wystarczy się zalogować na centrum.cal.pl i wybrać z menu „Płatności”.

⦁ Lista faktur proforma

Lista pro form

Faktury proformy można pobierać, opłacić za pomocą płatności online czy środków z salda. Proformy można również zgrupować.

⦁ Lista faktur VAT
Na koncie są dostępne wszystkie wystawione przez nas faktury VAT za świadczenie usług znajdujących się na koncie.

Lista faktur