Graph image

W celu przywrócenia kopii zapasowej proszę zalogować się do panel.cal.pl. Teraz proszę przejść do zakładki „Dodatkowe funkcje”, a następnie „Backup Manager”.

Menu Direct Admin

W Menadżerze Kopii Zapasowych istnieją dwie możliwości:

  • przywrócenie plików
  • przywrócenie baz danych.
Menu Backup Manager

W tym przykładzie przedstawimy proces przywrócenia plików strony www.
Proszę teraz wybrać interesującą datę (dzień, kiedy witryna funkcjonowała poprawnie).
W Menedżerze poruszamy się po folderach. Pliki strony znajdują się kolejno w domains/nazwaDomeny – jest to domyślna ścieżka. Zalecamy przywrócenie całego folderu public_html. W tym celu proszę kliknąć „zakręconą strzałkę” obok nazwy tego folderu.

Przywracanie kopii zapsowej

Gdy kopia zapasowa zostanie wgrana poprawnie na serwer zasygnalizuje to ikona:

Zakończono przywracanie

Podobnie postępujemy w przypadku przywrócenia danego pliku na serwerze czy bazy danych.