Graph image

Zgodnie ze zmianą przepisów dla instytucji publicznych od stycznia 2017 roku na pro formie musi być widoczny rzeczywisty nabywca usługi oraz jej odbiorca.

Przykład:

Nabywca (1) oraz odbiorca(2).

Wzór proformy z nadawcą i odbiorcą

aby uzyskać taki efekt musimy odpowiednio zmienić dane w centrum.cal.pl, dlatego logujemy się na swoje konto w chodzimy w opcję „Twoje dane” a następnie w opcję „Dane elearesowe”. Tutaj należy Wpisac dane, które mają się pojawić na pro formie jako dane NADAWCY. Na końcu klikamy w „zapisz zmiany”:

Menu odbiorcy pro formy

 

 

 

 

 

 

Następnie wchodzimy w opcję „Twoje dane” a potem w   „Odbiorca faktur „ :

 

Odbiorca faktury

 

 

 

 

 

 

Tutaj uzupełniamy dane które będą widniały jako odbiorca (nr 2 na pierwszym screnie) , zaznaczamy oświadczenie a następnie klikamy w „Zapisz zmiany„:

Dane-odbiorcy

 

 

 

Jako potwierdzenie dostaniemy taki komunikat:

Komunikat potwierdzający

 

 

 

 

 

dzięki czemu każda wystawiona pro forma w przyszłości będzie wyglądała podobnie jak ta poniżej:

 

Prawidłowa proforma

 

UWAGA !!!

 

Zmiany dokonane w tym artykule będą dotyczyć tylko tych pro form, które zostaną wystawione w przyszłości. Jeżeli pro forma została już wystawiona i dopiero zmieniasz dane to po uzupełnieniu odbiorcy i nadawcy napisz maila na pomoc@cal.pl abyśmy dokonali aktualizacji już wystawionej pro formy na podstawie danych z centrum. Oczywiście później każda wystawiona pro forma będzie miała z automatu nadawcę i odbiorcę i nie będzie już potrzeby pisać do nas o aktualizację danych.