Graph image

Jeżeli chcemy zwiększyć bezpieczeństwo naszego konta możemy uruchomić procedurę logowania na dwa etapy. Aby to wykonać zaloguj się na panel.cal.pl i wejdź w Funkcje zaawansowane a następnie Uwierzytelnianie dwuetapowe:

Menu Direct Admin

potem klikamy w „Wygeneruj nowy sekretny kod„:

Generowanie sekretnego kodu

Pojawi się przed nami kod QR:

Przydzielony kod qr

Do obsługi konfiguracji dwu etapowej będziemy potrzebowali smartfona/tabletu z androidem oraz aplikacji QR Code Reader:

Aplikacja qr code reader na androida

oraz Google Authenticator:

Aplikacja authenticator na androida

aby kontynuować konfigurację wchodzimy w aplikację QR Code Reader oraz nakierowujemy aparat na nasz kod QR:

Kod QR

otrzymujemy komunikat o odczytaniu kodu i pytaniu czy otworzyć odczytany link (zatwierdzamy OK):

Link przekierowujący

zostaniemy przekierowani do aplikacji Google Authenticator z rozkazem dodania wpisu , zatwierdzamy „OK„:

Otrzymany klucz do weryfikacji dwuetapowej

Od teraz w Google Authenticator mamy nowy wpis z kodem do weryfikacji dwuetapowej, który generuje się co ok 30 sekund:

Automatycznie generowane klucze co 20 sekund

Ostatnim krokiem będzie ustawienie wymagania podania kodu w czasie logowania, ponownie wchodzimy w opcję „Logowanie dwuetapowe” w panel.cal.pl  i zaznaczamy opcję „Wymagaj dwuetapowej weryfikacji podczas logowania na konto” a następnie klikamy „Zapisz„:

Uruchomienie logowania dwuetapowego

jako potwierdzenie dostaniemy komunikat o sukcesie. Od teraz po każdym zalogowaniu na panel.cal.pl będziemy musieli podać 6-cio cyfrowy kod, który odczytamy z naszej aplikacji Google Authenticator: