Graph image

Po zalogowaniu do panelu administracyjnego serwera VPS ukaże się nam lista posiadanych serwerów:

Lista serwerów VPS

 

Na w/w liście możemy zobaczyć:

  • status serwera ( czerwony = serwer wyłączony; zielony = serwer włączony )
  • Identyfikator serwera
  • nazwę serwera
  • typ wirtualizacji
  • system operacyjny
  • hostname serwera
  • adres IP