Graph image

Wpisujemy adres email oraz zaznaczamy opcję Pozwól mi ręcznie skonfigurować moje konto:

Konfiguracja Outlooka

Następnie wybieramy opcję Microsoft365.

Microsoft 365

I na końcu wystarczy wypełnić dane jak na poniższym screnie:

Ustawienia konta pocztowego pod imap

Teraz trzeba tylko wpisac hasło do skrzynki email:

Wpisz hasło

Potem zobaczymy kończenie konfiguracji, należy odczekać do kilku sekund. Poczta już będzie działać prawidłowo.

Koniec