Graph image

Jeżeli z listy VPS z prawej strony wybierzemy „strzałkę” przejdziemy do widoku serwera VPS:

Adresy IP serwera VPS

 

Tak wygląda przykładowy ekran administracji serwerem VPS:

Ekran administracji serwera VPS

 

Na ekranie mamy możliwość sprawdzenia statusu serwera:

offline VPS

 

 

W tej sekcji możemy dokonać włączenia, wyłączenia lub restartu serwera VPS:

Uruchomienie/zatrzymanie/zrestartowanie serwera

 

 

 

Mamy możliwość podejrzenia zużycia parametrów serwera takich jak pamięć, procesor, dysk twardy:

Zużycie parametrów serwera

 

Statystyki użycia generowane są także dla transferu miesięcznego konta:

Statystyki zużycia serwera VPS

 

W poniższej sekcji mamy możliwość administracji serwerem VPS – ekran tej szerzej został opisany w artykule „Zarządzanie serwerem VPS”:

Administracja VPS