Graph image

W panel.cal.pl znajduje się ClamAV, który służy do wykrywania potencjalnego zagrożenia znajdującego się na Twoim serwerze.

Aby przejść do ClamAV wybierz z menu „Funkcje zaawansowane„, a następnie „ClamAV„.

Możesz skanować cały serwer, pojedyncze pliki lub konkretne katalogi.

  • Home — skanowanie katalogu domowego – skanowanie całego serwera
  • Domeny — skanowanie katalogu domen, którą mamy obecnie wybraną w prawym górnym rogu
  • Mail – skanowanie wszystkich katalogów pocztowych w domenie, którą mamy obecnie wybraną w prawym górnym rogu
  • Niestandardowy — zeskanuj żądaną ścieżkę, którą wskażemy obok.

Po wybraniu interesującej nas opcji, naciskamy przycisk „Scan path„. Skanowanie rozpoczęło się. Zobaczysz ten proces poniżej na liście.

Po zakończeniu skanowania, przeanalizuj wyniki, aby dowiedzieć się, czy znaleziono jakieś zagrożenia. Podsumowanie z raportu znajdzie w „Moje wiadomości” klikając w prawym górnym rogu na login swojego serwera.