Graph image

(poprzedni DA) Usuwanie użytkownika MySQL

Aby usunąć bazę danych użytkownika, należy wejść w listę baz danych: Wybieramy nazwę bazy danych, dla której chcemy usunąć użytkownika. Zaznaczamy użytkownika oraz klikamy „Usuń zaznaczone”. Użytkownik zostanie usunięty.

Więcej