Graph image

Jeżeli chcemy uzyskać kod authinfo domeny zarejestrowanej w naszej firmie, należy złożyć wniosek o wydanie kodu.
Wniosek jest dostępny do pobrania tutaj: cal.pl/formularze

Prosimy o wypełnienie go. Teraz podpisany wniosek możemy wysłać na jeden z trzech sposobów:

1. Faksem na nr +48 616690456 – wysyłamy podpisany wniosek + dokument potwierdzający tożsamość właściciela konta w centrum.cal.pl
2. Pocztą tradycyjną – wysyłamy podpisany wniosek dokument potwierdzający tożsamość właściciela konta w centrum.cal.pl
Adres:
INFOCAL sp. z o.o.
ul. Augustyna Szamarzewskiego 45A/48
60-551 Poznań
3. Pocztą e-mail z adresu autoryzowanego wysłać na adres kontakt@cal.pl – wystarczy sam wniosek

Akceptowane dokumenty potwierdzające tożsamość właściciela konta w centrum.cal.pl:
⦁ Osoba prywatna – skan dowodu osobistego (legitymacja szkolna w przypadku osób niepełnoletnich) lub prawo jazdy lub paszport
⦁ Firma – skan dokumentu nadania nr NIP lub skan dokumentu nadania nr REGON, umowa spółki cywilnej, KRS, NIP etc. W przypadku spółek kilkuosobowych dokument musi zostać podpisany przez wszystkich właścicieli firmy.

Ważne
Zgodnie z regulaminem, aby otrzymać kod za darmo domena musi być u nas przynajmniej raz odnowiona po cenie niehurtowej (czyli cena bez rabatu). Cennik domen znajdą Państwo na stronie cal.pl/cennik-domen. W przeciwnym razie kod authinfo kosztuje 99 zł netto.
Fragment regulaminu:
7.12. W przypadku cesji lub transferu domeny do innego usługodawcy przed upływem rocznego abonamentu lub w trakcie korzystania z cennika hurtowego odnowienia domeny, Abonent domeny zobowiązuje się do dokonania opłaty 99 zł netto.