Graph image
Ustawienia SPF

SPF

Aby poprawnie skonfigurować rekord SPF w DirectAdmin, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1.       Zaloguj się do panelu DirectAdmin i przejdź do zakładki „Zarządzanie kontami”, a następnie „Zarządzanie DNS”.

2.       W prawym górnym rogu wybierz domenę, dla której chcesz skonfigurować rekord SPF.

3.       Kliknij przycisk „Dodaj rekord” i wybierz typ rekordu TXT i „czysty tekst” lub edytuj istniejący rekord.

4.       Aby zapewnić poprawną konfigurację SPF dla Państwa domen korzystających z naszego serwera poczty, zalecamy dodanie następującego wpisu:

W polu „Rekord” wpisz: „v=spf1 a mx ip4:adres_IP_serwera ~all„, gdzie „adres_IP_serwera” to adres IP serwera poczty np.: „v=spf1 a mx ip4:1.2.333.44 include:spf.cal.pl ~all„.

5.       Kliknij przycisk „Dodaj”  lub , „Zapisz” aby zapisać rekord SPF.

Rekord TXT

Po zapisaniu rekordu SPF, poczekaj kilka godzin na propagację zmian w sieci. W tym czasie rekord SPF zostanie uwzględniony przez serwery pocztowe, co pozwoli na skuteczną weryfikację nadawcy wiadomości e-mail.

DMARC

DMARC jest automatycznie aktywowany dla wszystkich nowych domen, które będą dodawane do naszych serwerów hostingowych.

Domyślnie wygląda on następująco: „v=DMARC1; p=none”

Rekord DMARC składa się z trzech głównych elementów:

– Tag „v” – wskazujący wersję protokołu DMARC, np. „v=DMARC1”.

– Tag „p” – określający, co należy zrobić z wiadomościami, które nie spełniają wymogów SPF i DKIM. Możliwe wartości to „none” (nie podejmuj żadnych działań), „quarantine” (umieść wiadomości w kwarantannie) lub „reject” (odrzuć wiadomości).

– Tag „rua” i/lub „ruf” – określający adresy e-mail, na które mają być przesyłane raporty dotyczące wiadomości, które nie spełniają wymogów SPF i DKIM.

Przykładowy rekord DMARC może wyglądać następująco:

_dmarc.example.com IN TXT „v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:dmarc@example.com”

W tym przypadku, domena example.com określa, że wszystkie wiadomości, które nie spełniają wymogów SPF i DKIM, powinny być odrzucane, a raporty o takich wiadomościach powinny być wysyłane na adres dmarc@example.com.

DKIM

Od teraz DKIM jest domyślnie aktywowany dla wszystkich nowych domen, które zostaną dodane na nasze serwery hostingowe. W przypadku już istniejących domen na serwerze, aktywacja DKIM jest możliwa poprzez panel DirectAdmin w sekcji „Zarządzanie pocztą E-mail”, a następnie „Konta E-mail”.

Lista kont email

Po kliknięciu przycisku „Włącz DKIM” rekord dodaje się automatycznie. Utworzony rekord możemy zobaczyć w zakładce „Zarządzanie kontami”, a następnie „Zarządzanie DNS”.

Rekordy domeny

Aby prawidłowo usunąć rekord DKIM, należy przejść do sekcji „Zarządzanie pocztą E-mail”, a następnie „Konta E-mail” i kliknąć przycisk „Wyłącz DKIM”. Usunięcie rekordu z „Zarządzania DNS” sprawi, że, wysłana wiadomość mailowa wyjdzie podpisana cyfrowo kluczem, ale przez serwer odbiorcy nie zostanie zweryfikowana po DNS, przez co najprawdopodobniej będzie uznana za spam.

Rekord DMARC można edytować, a jego zawartość zależy od indywidualnych potrzeb i wymagań. W zależności od tego, jakie polityki chcemy ustawić, możemy edytować wartości w rekordzie DMARC.

Warto jednak pamiętać, że błędna konfiguracja rekordu DMARC może skutkować odrzuceniem lub oznaczeniem naszych wiadomości e-mail jako spam. Dlatego zaleca się, aby przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w rekordzie DMARC, skonsultować się z doświadczonym specjalistą lub korzystać z narzędzi online do weryfikacji poprawności konfiguracji.

Automatycznie generowany rekord DMARC jest prawidłowy dla podstawowych zastosowań, ale w przypadku bardziej zaawansowanych potrzeb, np. chęci dokładnej kontroli nad dostarczaniem wiadomości e-mail lub zwiększenia bezpieczeństwa jest możliwość ręcznej edycji rekordu DMARC.